5 Pretek CDS Pro Class 2016

1.8.2016

Harmonogram/Timetable 

Štvrtok / Thrusday        4. 8. 2016    

12:00                      Otvorenie brán Areálu

12:00-19:00            Tréning   

20:00                      Rozprava / Meeting

 

Piatok/Friday               5.8.2016        

9:00 - 13:00             Tréning/Training / tech. preberanie vozidiel

13.00 - 14.00            Prestávka/Break

14:00 - 18:00            Tréning/Training / Drift taxi

19:30                          ozprava/ Meeting 

 

Sobota/Saturday        6. 8. 2016

09:00 - 11:00           Tréning / Training 

11:00 - 11:30            Prestávka / Break

11:30 - 15:00            Kvalifikácia / Qualification 

15:00 - 16:00            Prestávka / Break

16:00 - 19:30            Kvalifikácia / Qualification 

20:00                        Rozprava / Meeting pro battle TOP 32

 

Nedeľa / Sunday        7. 8. 2016

09:00 - 11:00            Tréning v Battle

11:00 - 13:00            Battle TOP 32

13:00 - 14:00            Prestávka / Break

14:00 - 14:30            Predstavenie jazdcov TOP 16

14:30 - 16:00            Battle TOP 16

17:30                        Vyhlásenie víťazov