Czech Drift Series 2015

8.10.2015 Circuit Brno, Česká republika

Harmonogram / Timetable

Čtvrtek / Thrusday 8.10.   

13:00 - 20:00      Otevřený Paddock / Paddock Open

Pátek / Friday  9.10.

11:00 - 11:30      Rozprava / Briefing . Kinosál – vchod mezi boxy 13 a 14

12:15 - 13:45      Trening / Free Practice

13:45 - 17:00      Přestávka / Break

17:30 - 19:00      Trening / Free Practice

19:30 - 20:30      Rozprava - Nutná účast všech závodníků / Briefing

Sobota / Saturday 10.10.

08:30 - 10:30      Trening / Free Practice

13:00 - 13:30      Autogramiáda na náměstí – 15 jezdců.    

17:00                 Rozprava pro kvalifikaci / Briefing before Qualification.

Neděle / Sunday 11.10.

08:40 - 13:00      Kvalifikace / Qualification

13:00 - 13:30      Přestávka / Break

13:30 - 16:00      TOP 32 PRO Představení jezdců. Presentation of drivers

16:30 - 19:00      TOP 16 PRO

19:30                 Vyhlášení / Podium ceremony